Nefs ve Nefes Ek Notları

Nisan 11, 2020

Nefs ve Nefes Ek Notları

Nefs ve Nefes Ek Notları 1- Çünkü bütün suretler nefsten çıkmıştır. 2- Nefs, her şeyi kendinde topladığı için bir kitaptır. Kitaptan maksat da mevcûdâtta­ki suretlerdir. Her […]
Nisan 11, 2020

Kâmil İnsan Ek Notları

Kâmil İnsan Ek Notları 1- Âdem, Hakk Teâlânın yani teâlî eden Hakk’ın, doğruluğun, hakikatin istihâle suretiyle en son mertebesini bulmuş bir suretidir. Yani Allah, insan suretinde […]
Nisan 6, 2020

Üç Sefer Ek Notları

Üç Sefer Ek Notları 1- Esfel veya a’lâ nisbîdir, nisbettedir. Ârif için hepsi birdir. Esfelde kalmak da a’lâda kalmak da kayıtlanmaktır. Bunun için ne onda ne […]
Nisan 6, 2020

Varlığın Başı Akıldır ve Hüviyyeti İlâhîdir EK Notlar

Varlığın Başı Akıldır ve Hüviyyeti İlâhîdir EK Notlar 1- Ruhun bir sıfatı olan akıl ilâhî hüviyyettendir ve her şeyden münezzehtir. Yalnız fark bakımından algıda, suretlerde kayıtlıdır. […]
Nisan 5, 2020

Varlık Allah’ın Rahmetindendir, Yokluk ve Ölüm Yoktur

Varlık Allah’ın Rahmetindendir, Yokluk ve Ölüm Yoktur Ek Notlar l- Dış anlam bakımından Allah’ın rahmeti ve gazabı bütün eşyaya dahilmiş gibi anlaşılır. Hâlbuki hakikatte gazap yine […]
Nisan 4, 2020

Yedi İniş Ek Notları

Yedi İniş Ek Notları 1- Lâ taayün mertebesine ma’nâlar mertebesi denmesinin sebebi, her şeyi hareket ettiren manevi bir hareket ettiricinin varlığı dolayısıyladır. Bu mertebeye hazret-i zât […]
Nisan 4, 2020

Beş Hazret Ek Notları

Beş Hazret Ek Notları 1- Rahmân: 29. 2- Hiç bir madde önceki suretinde veya şeklinde tekrar gelemez. Çünkü aksi hâlde ilâhî zâta aciz izâfe edilmiş olur. […]
Nisan 4, 2020

Yedi Ruhsal Yükseliş Ek Notları

Yedi Ruhsal Yükseliş Ek Notları “Bir kere de ben onu sevdim mi artık ben o kulumun işittiği kulağı, göreceği gözü, şiddetle kavrayacağı eli ve yürüyeceği ayağı […]
Nisan 4, 2020

Giriş – Ek Notlar

Ek Notları 1- Brahma, Arap alfabe harflerinden “elif, vav, mim” harfleriyle deyimlenir. Bu üç harften ibaret deyim, hem yüksek (Âlî) hem de alçak (Süflî) Brahma’ya işarettir […]