Üç Sefer Ek Notları

Nisan 6, 2020

Üç Sefer Ek Notları

Üç Sefer Ek Notları 1- Esfel veya a’lâ nisbîdir, nisbettedir. Ârif için hepsi birdir. Esfelde kalmak da a’lâda kalmak da kayıtlanmaktır. Bunun için ne onda ne […]
Nisan 6, 2020

Varlığın Başı Akıldır ve Hüviyyeti İlâhîdir EK Notlar

Varlığın Başı Akıldır ve Hüviyyeti İlâhîdir EK Notlar 1- Ruhun bir sıfatı olan akıl ilâhî hüviyyettendir ve her şeyden münezzehtir. Yalnız fark bakımından algıda, suretlerde kayıtlıdır. […]
Nisan 5, 2020

Varlık Allah’ın Rahmetindendir, Yokluk ve Ölüm Yoktur

Varlık Allah’ın Rahmetindendir, Yokluk ve Ölüm Yoktur Ek Notlar l- Dış anlam bakımından Allah’ın rahmeti ve gazabı bütün eşyaya dahilmiş gibi anlaşılır. Hâlbuki hakikatte gazap yine […]
Nisan 4, 2020

Yedi İniş Ek Notları

Yedi İniş Ek Notları 1- Lâ taayün mertebesine ma’nâlar mertebesi denmesinin sebebi, her şeyi hareket ettiren manevi bir hareket ettiricinin varlığı dolayısıyladır. Bu mertebeye hazret-i zât […]
Nisan 4, 2020

Beş Hazret Ek Notları

Beş Hazret Ek Notları 1- Rahmân: 29. 2- Hiç bir madde önceki suretinde veya şeklinde tekrar gelemez. Çünkü aksi hâlde ilâhî zâta aciz izâfe edilmiş olur. […]
Nisan 4, 2020

Yedi Ruhsal Yükseliş Ek Notları

Yedi Ruhsal Yükseliş Ek Notları “Bir kere de ben onu sevdim mi artık ben o kulumun işittiği kulağı, göreceği gözü, şiddetle kavrayacağı eli ve yürüyeceği ayağı […]
Nisan 4, 2020

Giriş – Ek Notlar

Ek Notları 1- Brahma, Arap alfabe harflerinden “elif, vav, mim” harfleriyle deyimlenir. Bu üç harften ibaret deyim, hem yüksek (Âlî) hem de alçak (Süflî) Brahma’ya işarettir […]
Şubat 29, 2020

X. Sonuç

A VAHDET-Î VÜCÛD’UN İÇ YÜZÜ “Lâ mevcûde illâ Huu!”1 demek, Allah’tan başka mevcut yok de­mektir. Asıl maksut da ancak odur. Âriflerin “Ya Maksut!”, “Ya Mevcut!” sözleri […]
Şubat 29, 2020

IX. İnsan İçinde Bulunduğu Zamana Göre Ve İlâhî Hüviyyeti İle Yaşamalıdır

İnsanlar, bulundukları zamana uygun yaşamalıdırlar. Bu zâten zorunlu bir keyfiyettir ve zamana uygun yaşamamak imkânsızdır. Zamana uygun yaşamanın yani hayatını akıl kurallarına uydurmanın insanlar için pek […]