Cavit Sunar Hakkında

Şubat 9, 2017

1940’ta İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden İbn Miskeveyh ve Tehzibü’lAhlâk adlı teziyle mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Dogmatik İlimler asistanı olarak atandı. 1953’te İslam Felsefesi ve Filozofları asistanlığına geçti. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in danışmanlığında hazırlamış olduğu İbnü’lArâbî ve İmam Rabbânî’de Vahdeti Şuhud ve Vahdeti Vücud Meselesi adlı teziyle 1954’te doktor oldu. 1960’ta Bergson’da Zaman Meselesi adlı teziyle doçent unvanı aldı. 1970’te İslam Felsefesi ve Filozofları Kürsüsü’ne profesör olarak atandı. 13 Temmuz 1982 tarihinde yetmiş yaşını dolduran Sunar, yaş haddinden emekli oldu.

Eserleri: İmam Rabbânîİbn Arâbî Vahdeti ŞuhudVahdeti Vücud Meselesi, Resimli Posta Matbaası, Ankara, 1960; Mistisizmin Ana Hatları, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1966; İslam Felsefesi Dersleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1967; İslam’da Felsefe ve Fârâbî, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1972; İslam Felsefesinin Yunan Kaynakları ve Kozalite Meselesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1973; İslam Felsefesinin Yunan Kaynakları ve Kozalite Meselesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, 1973; Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1974; Melâmîlik ve Bektaşîlik, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975; Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1975; Varlık Hakkında Ana Düşünceler, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1977; KıyametCennetCehennem, Kılıç Kitabevi, Ankara, 1979; Mistisizm Nedir?, Kılıç Kitabevi, Ankara, 1979; İbn Miskeveyh ve Yunan’da ve İslam’da Ahlak Görüşleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1980; Kur’anı Kerim ve Felsefesi, Kişisel Yayınlar, 1985; Kutsal Kitabımız Kur’an Diyor Ki, İzmir, 1987; Her Müslüman’ın Ana Din Kitabı, Karınca Matbaacılık, İzmir, 1989; Ana Hatlarıyla İslam Tasavvufu Tarihi, Anadolu Aydınlanma Vakfı, İstanbul, 2006.