Bibliyoğrafya

Temmuz 15, 2019

Bibliyoğrafya

A.C. Bouquet; Sacred Books of The world; Pelican Books, 1955. A.J. Arberry; The Legacy of Persia; Oxford Uni. Press, 1953. A.J.Arberry; Sufism; London, 1956. A.J. Ayer; […]
Temmuz 15, 2019

Sonuç

Sonuç Mistisizm hakkında söylenenleri özetleyecek olursak şöyle diyeceğiz: Mistik hayat, her şeyden önce, bir vakıadır. Bu vâkıanın karakteristiği de hür ve yaratıcı bir hayat oluşudur. Fakat […]
Temmuz 15, 2019

Mistisizm ve Din

Mistisizm ve Din Mistisizmi, dinin ayni veya dinsel bir fenomen (olay) saymak isteyenler vardır. Fakat gerçekte, mistik tecrübe ile dinsel tecrübe ayrı ayrı şeylerdir. Ancak, ikisi […]
Temmuz 15, 2019

Mistisizm ve Moral Hayat

Mistisizm ve Moral Hayat Mistisizmde, gerçek realiteye veya ilâhî varlığa ulaşmakla, hayatımızın asıl ve mahiyetinde onu yeni baştan düzenleyen ve deyimleyen büyük bir moral transformasyonun (Şekil […]
Temmuz 15, 2019

Mistisizm ve Dünya

Mistisizm ve Dünya (Kötülüğün Menşei ve Mâhiyeti) Mistik şuur, gerçeğin, bilgiden ziyade yekten bir kavranması, onun hakkında bir irfan olarak, mistik de eşyayı gerçek realitesinde olduğu […]
Temmuz 14, 2019

Bir Çeşit Bilgi ve Bir Çeşit Şuur Hâli Olarak Mistisizm (Mistisizm ve Nefs)

Bir Çeşit Bilgi ve Bir Çeşit Şuur Hâli Olarak Mistisizm (Mistisizm ve Nefs) (MİSTİSİZM VE NEFS) Realitenin Mahiyeti Gerçeğin mahiyetini sormada ve birer açıdan onu araştırmada […]
Temmuz 14, 2019

Bir Vakıa Ve Bir Tecrübe Tipi Olarak Mistisizm

Bir Vakıa Ve Bir Tecrübe Tipi Olarak Mistisizm Mistik Tecrübenin Mahiyeti Yukarıda da işaret edildiği gibi mistisizm ve mistik kelimesinin aslı Yunan misterlerinde bulunmaktadır. Misterlerin rolü, […]
Temmuz 14, 2019

Mistisizmin Tanımı

Mistisizm kelimesinin meydana çıkışı ve kullanılışı Eleusinian gibi Yunan misterleriyle (sırlarıyla, gizli hizmetleriyle) ilgilenme sonucunda ve aşağı yukarı milattan sonra beşinci yüzyılda Pseudo-Dionysius[1] ile ilgilidir. Bundan […]
Temmuz 14, 2019

Önsöz

Önsöz Dinler, ümit verip inandırır; felsefeler, düşündürüp kandırır. Birinin dayanağı Allah, öbürünün tutanağı akıldır. Allah, âhiretin; akıl da dünyanın garantisidir. Bu sebeple insan, bir taraftan Allah’ın […]