Önsöz

Mistisizmin Ana Hatları
Önsöz

Dinler, ümit verip inandırır; felsefeler, düşündürüp kandırır. Birinin dayanağı Allah, öbürünün tutanağı akıldır. Allah, âhiretin; akıl da dünyanın garantisidir. Bu sebeple insan, bir taraftan Allah’ın kulu, diğer taraftan da aklın kölesidir.

Oysaki Allah yönünden de akıl yönünden de insanın insan olması bakımından şerefi hürriyetindedir. Hürriyet de muhabbet ve iradeye ait bir aktivitedir (faaliyet). Bunun da yolu, sadece inanıp düşünmek ve düşünüp bilmekle yetinip tükenmek değil, fakat inanıp bildikten sonra bulmak ve bulmakla da yetinmeyip yaşamak ve olmaktır. Kısaca, bir yaratık değil, yaratıcı olmaktır.

İnsan, yaratıcı olabilmek için de Allahlaşmak ve bu ideali idealize etmek zorundadır. Çünkü yaratıcılık, yalnız, Allah’ın karakteristiğidir ve çünkü insan da Allah’ın sureti üzeridir.

Bu yazımızı bu yolda küçük bir hizmet amacıyla yazdık.