Varlık Hakkında Ana Düşünceler

Mart 29, 2021


Önsöz

Giriş

İlk Çağ

Thales
Anaximandros
Anaximenes
M.Ö.500 üncü yıl ve Orphic ceryanı
Pythagoras
Herakleitos
Xenophanes
Parmenides
Zenon (Elea’lı)
Melissos
Empedokles
Anaxagoras
Leukippos
Demokritos
Sofistler
Sokrates
Platon
Aristotales
Zenon (Kıbrıslı) (Stoa okulu)
Epikuros (Ekikur okulu)
Pyrrhon (Septik okul)
Orta Stoa’lılar: Panaitios, Poseidonios
Roma Stoa’sı: Seneca, Epiktet, Marcus Auralius
İskenderiye Septisizmi; Ainesidemos, Sextus Emprikus.
Philon
Plotin
Porphyrios
Jamblichos
Julianus Apostata
Proklos
Orta Çağa giriş
Hristiyanlık
Gnosticisme
Tertullian
Clemens
Origenes
St. Augustinus
Orta Çağ ve Skolâstik
Johannes Eriugena (Skolâstiğin Birinci Devri)
İslâm felsefesinin Doğuşu ve Gelişimi
Tabiat Felsefesi:
Natüralistler
Materyalistler
Bâtınîler
Safa Kardeşleri
Meşşâî Felsefesi:
Farabi
İbn Sina
Gazali
İbn Bacce
İbn Rüşd
İbn Gabirol
İbn Me’mun (Maimonides)
Tarih Felsefesi:
İbn Hâldun
İşrak Felsefesi:
Şahabettin Sühreverdi (Maktûl)
İbn Tufeyl
Tasavvuf Felsefesi:
Muhyiddin Arabi
St. Anselmus
Pierre Abeillard
Gilbert de la Porrée (Chartres Okulu)
Aristoculuğun yeniden canlandırılması (Üniversiteler, Fransisken ve Dominiken tarikatları) (Skolâstiğin İkinci Devri)
Alexander de Hales
St. Bonaventura
Büyük Albert
St. Thomas d’Aquinas
Duns Scotus
Roger Bacon
William Ockham (Skolâstiğin Üçüncü Devri)
Meister Eckhard
Rönesans
Nicolaus Cusanus
On altıncı yüz yılda Tabiat Felsefesi
Giordano Bruno
T.Campenella
Devlet ve Hak Felsefesi Üzerine Yeni Görüşler
Çağdaş Tabiat ilminin kuruluşu
Yeni Çağ
Descartes
Pascal
Geulinx
Malebranche
Spinoza
Gottfried Wilhelm Leibnitz
İngiliz Felsefesi ve Aydınlanma Devri
Francis Bacon
Thomas Hobbes
John Locke
George Berkeley
David Hume
Immanuel Kant
J.Gottlieb Fichte
F.W.Joseph Schelling
William Friedrich Hegel
Johann F. Herbart
Arthur Schopenhauer
Auguste Comte
Stuart Mill
Harbert Spencer
Friedrich Nietzsche
Henri Bergson
Bertrand Russell
Existentialisme
William James
John Dewey
Faydacılık
Tarihi Materyalizm
Demokrasi ve Kişisel Hürriyet
Sonuç
Bibliyografya