Önsöz

Temmuz 1, 2019
Tasavvuf Tarihi
Önsöz

Tasavvuf, insanı, Mutlak Yaratıcı’ya ve Mutlak Hürriyete kavuşturan bir Hikmet yolu, bir Vecd ve istiğrak yoludur. Ezeliyeti ve Ebediyeti içeren bu yolun başı, inşanı uyaran kalbî sezgi; sonu da her şeyi kaplayan İlâhî Bilgi ve Sevgidir.

Allah’ın inayeti ile böyle bir yolculuğu başaranların Allah ile olan gönül maceraları da bu yolun muhteşem Tarihini teşkil eder. Bu Tarih, gereği gibi bilinmedikçe ve yaşanmadıkça böyle bir yolculuğa çıkılamaz, dolayısıyla da Gerçek insan olunamaz.

Gerçek insan olmak, her şey olmaktır.